TUYỂN SINH HỌC BỔNG CSC TỰ CHỦ DU HỌC TRUNG QUỐC THÁNG 9 NĂM 2023

Đăng vào lúc 05/10/2022

“ TRAO NIỀM TIN BIẾN GIẤC MƠ DU HỌC THÀNH HIỆN THỰC”

TUYỂN SINH HỌC BỔNG CSC TỰ CHỦ

DU HỌC TRUNG QUỐC THÁNG 9 NĂM 2023

-----------------------

GIÁO DỤC QUỐC TẾ THỜI ĐẠI

ZALO&TEL: 0365049138

 

1. Địa điểm: Vũ Hán, Lan Châu, Hắc Long Giang, Bắc Kinh, Hà Bắc.

2. Chuyên ngành:  ql công thương (thạc), khoa học máy tính (thạc), vật liệu (thạc tiến), ql công (thạc tiến), khoa học môi trường (thạc tiến), kĩ sư dầu khí (thạc tiến). Ql kinh tế, thương mại điện tử xuyên biên giới (có cả hệ Anh - thạc tiến). Ql công, ql hành chính, ql xí nghiệp, chế biến lâm sản, vi sinh, di truyền, kiến trúc cảnh quan (thạc tiến – hệ Trung). Ql logistics, ql công trình, sinh thái, ô tô, cơ khí, giao thông, kinh tế ứng dụng, . . . (hệ Trung). Giáo dục Hán ngữ (thạc).

3. Chế độ: học bổng toàn phần (miễn học phí, miễn kí túc, cấp bảo hiểm, trợ cấp mỗi tháng 3000 tệ (thạc sĩ), 3500 tệ (tiến sĩ) trong mọi năm học.

4. Yêu cầu: Có tối thiểu HSK4 trước tháng 1 năm 2023, GPA >= 70.

Hà Nội, 5 tháng 10 năm 2022

 

 

Hotline: 0365.049.138
Nhắn tin Facebook Zalo: 0365.049.138