CỐ VẤN CẤP CAO KHOA HỌC GIÁO DỤC QUỐC TẾ THỜI ĐẠI

Đăng vào lúc 09/12/2022

PHÓ GIÁO SƯ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

CỐ VẤN CẤP CAO KHOA HỌC GIÁO DỤC QUỐC TẾ THỜI ĐẠI

1) Đôi nét về bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

- Du học sinh Tiến sĩ xuất sắc nhất tại TP Harbin - Tỉnh Hắc Long Giang.

- Đã đăng rất nhiều bài báo trên tạp chí khoa học chỉ số SCI.

- Được phong tặng chức danh Phó giáo sư tháng 11 năm 2022.

- Hiện là giảng viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

2) Một số hình ảnh khi tham gia học tập nghiên cứu tại Trung Quốc & công việc tại Việt Nam: